Praktisch

Klachtenprocedure

Wij zijn verbonden aan de geschillencommissie en hebben een protocol aangaande klachten dat wij nauwkeurig naleven.