Studie Inhoudelijk

Is NL Mode Academie een erkende beroepsopleiding?

Ja, NL Mode Academie is een erkend beroepsopleidingsinstituut door het CRKBO. NL Mode Academie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.